جار استوانه‌ای مک کارتی درب چوب پنبه سایز 5

توضیحات کوتاه