جار استوانه‌ای مک کارتی درب چوب پنبه سایز 2

توضیحات کوتاه