جار استوانه‌ای مک کارتی درب چوب پنبه سایز 1

توضیحات کوتاه