جار استوانه‌ای مک کارتی درب چوب پنبه سایز 3

توضیحات کوتاه