جار چهارگوش کتیبه سایز چهار با درب پلاستیک

توضیحات کوتاه