جار چهارگوش کتیبه سایز دو با درب پلاستیک

توضیحات کوتاه