جار چهارگوش کتیبه سایز یک با درب پلاستیک

توضیحات کوتاه