جار شیشه‌ای 280 میلی‌لیتر شش ضلعی با درب پیچی

توضیحات کوتاه