جار استوانه‌ای مک کارتی درب چوب پنبه سایز 4

توضیحات کوتاه