زجاج شیشه جمجمه صغیر الحجم

قطر الفم

۲۵ سانتی متر

ارتفاع

۱۸۰

درخواست مشاوره رایگان

"*" indicates required fields